Hiển thị 1–30 của 37 kết quả

Hộp carton COD, hộp giấy carton 3 lớp phổ thông hàng sẵn chuyên cho shop bán hàng online, thương mại điện tử.

 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 10 x 10 x 8cm

1.400 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 12x12x12cm

1.800 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 15x10x5cm

1.800 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 15x12x10cm

1.800 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 15x12x5cm

1.800 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 16x12x6cm

1.700 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 18 x 10 x 8cm

1.600 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 20 x 20 x 10cm

2.700 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 20x12x6cm

2.100 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 20x15x10cm

2.100 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 20x15x15cm

2.500 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 20x16x6cm

2.200 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 20x20x15cm

2.900 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 24x22x15cm

3.600 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 25x10x10cm

2.000 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 25x15x10cm

2.400 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 25x15x15cm

2.700 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 25x20x10cm

2.800 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 25x20x15cm

3.100 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 25x22x20cm

4.000 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 30x10x10cm

2.200 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 30x20x10cm

3.300 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 30x20x15cm

3.800 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 30x20x20cm

5.000 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 30x25x20cm

5.500 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 30x25x25cm

6.000 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 33x22x12cm

3.800 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 35x25x15cm

5.000 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 35x25x20cm

5.500 

Hộp nắp thường

Hộp nắp thường 16x12x6cm

1.800 
chat-active-icon