Thùng Giấy 1k – Giá chỉ từ 1k Sản xuất và kinh doanh thùng giấy carton chuyên cho shop ship COD với mạng lưới chi nhánh rộng khắp. Thiết kế in ấn và sản xuất thùng 3 5 lớp theo yêu cầu.

Hộp nắp thường

Hộp Carton 15x10x5cm

1.800 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 20x16x6cm

2.200 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 35x25x20cm

5.500 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 30x25x25cm

6.000 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 30x20x20cm

5.000 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 30x20x15cm

3.800 

Hộp nắp thường

Hộp nắp thường 20x10x5cm

1.600 

Hộp nắp thường

Hộp nắp thường 30x17x11cm

2.200 

Hộp nắp thường

Hộp nắp thường 16x12x6cm

1.800 

Hộp nắp thường

Hộp nắp thường 20x14x14cm

2.400 

Hộp nắp thường

Hộp nắp thường 24x12x4cm

2.200 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 10 x 10 x 8cm

1.400 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 18 x 10 x 8cm

1.600 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 20 x 20 x 10cm

2.700 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 20x12x6cm

2.100 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 33x22x12cm

3.800 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 12x12x12cm

1.800 

Hộp nắp thường

Hộp nắp thường 28x25x12cm

4.000 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 24x22x15cm

3.600 

Hộp nắp thường

Hộp nắp thường 36x12x12cm

2.800 

Hộp nắp thường

Hộp nắp thường 20x10x10cm

1.800 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 30x20x10cm

3.300 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 30x25x20cm

5.500 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 30x10x10cm

2.200 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 25x22x20cm

4.000 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 25x20x15cm

3.100 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 25x20x10cm

2.800 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 20x20x15cm

2.900 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 25x10x10cm

2.000 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 25x15x10cm

2.400 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 25x15x15cm

2.700 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 20x15x15cm

2.500 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 20x15x10cm

2.100 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 15x12x5cm

1.800 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 15x12x10cm

1.800 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 35x25x15cm

5.000 

Hộp nắp thường

Hộp Carton 16x12x6cm

1.700