Khuyến mãi hộp carton dưới 20cm

 
 

Khuyến mãi hộp carton trên 20cm

  • Giảm giá 500.000đ trên giá lẻ cho khách hàng đặt số lượng từ trên 1.000 hộp 
  • Giảm 200.000đ trên giá lẻ cho khách đặt số lượng từ trên 500 hộp

Có xuất hoá đơn thuế VAT cho doanh nghiệp