Bảng giá size hộp mini 

Qui cách (dài x rộng x cao)Đơn giá 1.000 hộpĐơn giá 500 hộpĐơn giá 100 hộpĐơn giá lẻ 1 hộp
Hộp carton 5x5x5cm 600đ/1 hộp 700đ/1 hộp 700đ/1 hộp 700đ/1 hộp
Hộp carton 6x6x6cm 800đ/1 hộp 900đ/1 hộp 900đ/1 hộp 900đ/1 hộp
Hộp carton 6x6x12cm 950đ/1 hộp1.050đ/1 hộp1.350đ/1 hộp1.350đ/1 hộp
Hộp carton 6x6x18cm 1.200đ/1 hộp1.300đ/1 hộp1.500đ/1 hộp1.500đ/1 hộp
Hộp carton 7x7x17cm 1.200đ/1 hộp1.300đ/1 hộp1.500đ/1 hộp1.500đ/1 hộp
Hộp carton 7x7x27cm 1.400đ/1 hộp1.600đ/1 hộp1.800đ/1 hộp2.000đ/1 hộp
Hộp carton 8x8x5cm1.000đ/1 hộp1.200đ/1 hộp1.500đ/1 hộp1.500đ/1 hộp
Hộp carton 8x8x8cm1.000đ/1 hộp1.200đ/1 hộp1.500đ/1 hộp1.500đ/1 hộp
Hộp carton 8x8x12cm1.200đ/1 hộp1.400đ/1 hộp1.600đ/1 hộp1.600đ/1 hộp
Hộp carton 8x8x15cm1.300đ/1 hộp1.500đ/1 hộp1.700đ/1 hộp1.700đ/1 hộp
Hộp carton 8x8x20cm1.400đ/1 hộp1.600đ/1 hộp1.900đ/1 hộp2.100đ/1 hộp
Hộp carton 9x9x8cm1.200đ/1 hộp1.400đ/1 hộp1.700đ/1 hộp1.900đ/1 hộp
Hộp carton 10x6x6cm1.000đ/1 hộp1.200đ/1 hộp1.500đ/1 hộp1.800đ/1 hộp
Hộp carton 10x10x6cm1.200đ/1 hộp1.400đ/1 hộp1.700đ/1 hộp1.900đ/1 hộp
Hộp carton 10x10x8cm1.250đ/1 hộp1.450đ/1 hộp1.800đ/1 hộp2.000đ/1 hộp
Hộp carton 10x10x10cm1.300đ/1 hộp1.500đ/1 hộp1.900đ/1 hộp2.000đ/1 hộp
Hộp carton 10x7x13cm1.300đ/1 hộp1.500đ/1 hộp1.900đ/1 hộp2.000đ/1 hộp
Hộp carton 10x7x16cm1.350đ/1 hộp1.550đ/1 hộp1.850đ/1 hộp2.050đ/1 hộp
Hộp carton 10x3x19cm1.400đ/1 hộp1.600đ/1 hộp1.900đ/1 hộp2.100đ/1 hộp