Sản xuất và in ấn thùng hộp carton

Hộp carton Mini giá mềm mại siêu yêu thương. Phù hợp shop mỹ phẩm, linh phụ kiện, son môi, BCS, đồng hồ, trang sức, nước hoa…

Ưu điểm, giá siêu rẻ trên số lượng, đóng gói gọn gàng trong 1 kiện hàng nhờ đó phí vận chuyển đến tay quý khách khá là rẻ.

Hộp carton từ dưới 10cm

Qui cách (dài x rộng x cao)Đơn giá 1.000 hộpĐơn giá 500 hộpĐơn giá 100 hộpĐơn giá lẻ 1 hộp
Hộp carton 5x5x5cm 600đ/1 hộp 700đ/1 hộp 700đ/1 hộp 700đ/1 hộp
Hộp carton 6x6x6cm 800đ/1 hộp 900đ/1 hộp 900đ/1 hộp 900đ/1 hộp
Hộp carton 6x6x12cm 950đ/1 hộp1.050đ/1 hộp1.350đ/1 hộp1.350đ/1 hộp
Hộp carton 6x6x18cm 1.200đ/1 hộp1.300đ/1 hộp1.500đ/1 hộp1.500đ/1 hộp
Hộp carton 7x7x17cm 1.200đ/1 hộp1.300đ/1 hộp1.500đ/1 hộp1.500đ/1 hộp
Hộp carton 7x7x27cm 1.400đ/1 hộp1.600đ/1 hộp1.800đ/1 hộp2.000đ/1 hộp
Hộp carton 8x8x5cm1.000đ/1 hộp1.200đ/1 hộp1.500đ/1 hộp1.500đ/1 hộp
Hộp carton 8x8x8cm1.000đ/1 hộp1.200đ/1 hộp1.500đ/1 hộp1.500đ/1 hộp
Hộp carton 8x8x12cm1.200đ/1 hộp1.400đ/1 hộp1.600đ/1 hộp1.600đ/1 hộp
Hộp carton 8x8x15cm1.300đ/1 hộp1.500đ/1 hộp1.700đ/1 hộp1.700đ/1 hộp
Hộp carton 8x8x20cm1.400đ/1 hộp1.600đ/1 hộp1.900đ/1 hộp2.100đ/1 hộp
Hộp carton 9x9x8cm1.200đ/1 hộp1.400đ/1 hộp1.700đ/1 hộp1.900đ/1 hộp
Hộp carton 10x6x6cm1.000đ/1 hộp1.200đ/1 hộp1.500đ/1 hộp1.800đ/1 hộp
Hộp carton 10x10x6cm1.200đ/1 hộp1.400đ/1 hộp1.700đ/1 hộp1.900đ/1 hộp
Hộp carton 10x10x8cm1.250đ/1 hộp1.450đ/1 hộp1.800đ/1 hộp2.000đ/1 hộp
Hộp carton 10x10x10cm1.300đ/1 hộp1.500đ/1 hộp1.900đ/1 hộp2.000đ/1 hộp
Hộp carton 10x7x13cm1.300đ/1 hộp1.500đ/1 hộp1.900đ/1 hộp2.000đ/1 hộp
Hộp carton 10x7x16cm1.350đ/1 hộp1.550đ/1 hộp1.850đ/1 hộp2.050đ/1 hộp
Hộp carton 10x3x19cm1.400đ/1 hộp1.600đ/1 hộp1.900đ/1 hộp2.100đ/1 hộp

Băng keo 39.000đ 1 cây 6 cuộnXem báo giá

Hộp carton từ 12cm đến dưới 20cm

QUI CÁCH (DÀI X RỘNG X CAO)ĐƠN GIÁ 1.000 HỘPĐƠN GIÁ 500 HỘPĐƠN GIÁ 100 HỘPĐƠN GIÁ LẺ 1 HỘP
Hộp carton 12x7x8cm1.200đ/1 hộp1.400đ/1 hộp1.700đ/1 hộp1.900đ/1 hộp
Hộp carton vuông 12cm1.600đ/1 hộp1.800đ/1 hộp2.100đ/1 hộp2.300đ/1 hộp
Hộp carton 12x12x6cm1.400đ/1 hộp1.600đ/1 hộp1.900đ/1 hộp2.200đ/1 hộp
Hộp carton 12x12x9cm1.500đ/1 hộp1.700đ/1 hộp2.000đ/1 hộp2.300đ/1 hộp
Hộp carton 13x4x7cm1.100đ/1 hộp1.300đ/1 hộp1.600đ/1 hộp1.800đ/1 hộp
Hộp carton 15x8x6cm1.400đ/1 hộp1.600đ/1 hộp1.900đ/1 hộp2.200đ/1 hộp
Hộp carton 15x10x5cm1.400đ/1 hộp1.600đ/1 hộp1.900đ/1 hộp2.200đ/1 hộp
Hộp carton 15x10x10cm1.500đ/1 hộp1.700đ/1 hộp2.000đ/1 hộp2.300đ/1 hộp
Hộp carton 15x10x15cm1.700đ/1 hộp1.900đ/1 hộp2.200đ/1 hộp2.500đ/1 hộp
Hộp carton 15x12x10cm1.600đ/1 hộp1.800đ/1 hộp2.000đ/1 hộp2.300đ/1 hộp
Hộp carton 15x12x12cm1.800đ/1 hộp2.000đ/1 hộp2.200đ/1 hộp2.500đ/1 hộp
Hộp carton 15x15x7cm1.800đ/1 hộp2.000đ/1 hộp2.200đ/1 hộp2.500đ/1 hộp
Hộp carton 15x13x15cm1.900đ/1 hộp2.100đ/1 hộp2.300đ/1 hộp2.600đ/1 hộp
Hộp carton 16x6x6cm1.400đ/1 hộp1.600đ/1 hộp1.800đ/1 hộp2.100đ/1 hộp
Hộp carton 16x12x6cm1.500đ/1 hộp1.700đ/1 hộp2.000đ/1 hộp2.300đ/1 hộp
Hộp carton vuông 16cm2.600đ/1 hộp2.800đ/1 hộp3.000đ/1 hộp3.300đ/1 hộp
Hộp carton 17x5x11cm1.300đ/1 hộp1.500đ/1 hộp1.700đ/1 hộp2.000đ/1 hộp
Hộp carton 17x7x131.500đ/1 hộp1.700đ/1 hộp2.000đ/1 hộp2.300đ/1 hộp
Hộp carton 17x12x101.900đ/1 hộp2.100đ/1 hộp2.300đ/1 hộp2.600đ/1 hộp
Hộp carton 18x10x8cm1.500đ/1 hộp1.700đ/1 hộp2.000đ/1 hộp2.000đ/1 hộp
Hộp carton 18x12x8cm1.900đ/1 hộp2.100đ/1 hộp2.300đ/1 hộp2.600đ/1 hộp
Hộp carton 18x14x12cm 2.000đ/1 hộp2.200đ/1 hộp2.500đ/1 hộp2.800đ/1 hộp
Hộp carton 18x18x9cm2.100đ/1 hộp2.300đ/1 hộp2.600đ/1 hộp2.900đ/1 hộp
Hộp carton vuông 18cm2.700đ/1 hộp2.900đ/1 hộp3.100đ/1 hộp3.400đ/1 hộp
Xem hộp từ 30cm đến 40cm Xem thùng từ trên 40cm

Xốp hơi chống sốc 60.000đ 1 cuộn 100mXem báo giá

giá sỉ xốp khí bong bóng

Bảo hiểm cho hàng hóa
Giảm hư hao

Giúp đảm bảo vẹn toàn cho hàng hoá gởi COD

Tiết kiệm thời gian
Chuyên tâm vào kinh doanh

Sử dụng hộp giấy carton bạn chỉ tốn 3giây/ 1đơn hàng thay vì 5 phút như khi quấn bằng túi nilon!

Tăng tính chuyên nghiệp
Ấn tượng với khách hàng

Khách hàng chắc chắn sẽ đánh giá shop của bạn chuyên nghiệp hơn khi nhận hàng mà có đóng gói cẩn thận